แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม (CO2 INDUSTRIAL)
Name :
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อุตสาหกรรม (CO2 INDUSTRIAL)
Size/Model :
6Q
Packing :
1 ท่อ/ 6 ลบ.ม.
Unit :
ท่อ
Detail :
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแก๊สที่ว่องไวต่อปฏิกริยา มีน้ำหนักมากกว่าอากาศถึง 1.5 เท่า ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และมีรสเป็นกรดอ่อน เป็นแก๊สที่ไม่ช่วยในการเผาไหม้คาร์บอนไดออกไซด์เกรดอุตสาหกรรมใช้ในการดับเพลิง, การหล่อโลหะ นอกเหนือจากนี้ คาร์บอนไดออกไซด์ยังนิยมใช้เป็นแก๊สปกคลุมในกระบวนการเชื่อม GMAW คาร์บอนไดออกไซด์นิยมใช้ในงานเชื่อมอลูมิเนียม, ทองแดง, แมกนีเซียม และนิเกิล