คีมจับสายดิน TYSON
Name :
คีมจับสายดิน TYSON
Size/Model :
300A/500A
Packing :
1 ลัง = 50 อัน
Unit :
อัน
Detail :
คีมจับสายดิน TYSON สำหรับคีบชิ้นงาน เป็นสายดินให้กระแสไฟวิ่งเข้าชิ้นงาน ทำให้เกิดการอาร์ค