ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA FT-51
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA FT-51
Size/Model :
2.0/2.6/3.2/4.0 /5.0 มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก.
Unit :
ลัง
Detail :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA FT-51 เป็นลวดเชื่อมประเภทรูไทล์ เชื่อมง่ายในทุกท่าเชื่อม รวมทั้งท่าเชื่อมลงแนวดิ่ง สะเก็ดกระเด็นน้อย แนวเชื่อมสวยงาม เชื่อมชิ้นงานบางๆ ได้ดี โดยเกิดการบิดตัวน้อยมาก