เครื่องตัดพลาสมา DC INVERTER CUT-40
Name :
เครื่องตัดพลาสมา DC INVERTER CUT-40
Size/Model :
CUT-40
Packing :
1 เครื่อง / ชุด
Unit :
เครื่อง
Detail :
ระบบ HF หัวทิพไม่ต้องสัมผัสชิ้นงานขณะเริ่ม ระบบป้องกันกระแสและแรงดันที่สูงเกิน เพื่อความปลอดภัยของตัวเครื่องและผู้ใช้งาน น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก