เครื่องเชื่อมระบบ INVERTER UMEGA TIG-200A(TIG/MMA)
Name :
เครื่องเชื่อมระบบ INVERTER UMEGA TIG-200A(TIG/MMA)
Size/Model :
TIG-200A
Packing :
1 เครื่อง = 1 ชุด
Unit :
เครื่อง
Detail :
เครื่องเชื่อมระบบ TIG ขนาด 200A/220V สามารถเชื่อม MMA และ TIG ได้