ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA L-55
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA L-55
Size/Model :
2.6/ 3.2/ 4.0/ 5.0 มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก.
Unit :
ลัง
Detail :

L-55 เป็นลวดเชื่อมประเภทไฮโดรเจนต่ำ เชื่อมได้ทุกท่าเนื้อแนวเชื่อมมีคุณสมบัติ

ทนการแตกร้าวเป็นเลิศ คุณสมบัติทางกลและคุณภาพหลัง x-ray เป็นเยี่ยม เชื่อมใน

ท่าเหนือศรีษะและตั้งได้ง่าย ใช้เชื่อมเหล็กกล้าความแรงสูง 50kg/mm2 สำหรับงาน

ต่อเรือ, งานโครงสร้าง และสร้างสะพาน

ข้อแนะนำการใช้งาน

1.ควรอบลวดเชื่อมก่อนใช้ที่อุณหภูมิ 300-350 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60 นาที

2.การเชื่อมลักษณะ Backstep จะยิ่งช่วยป้องกันการเกิด Blowholes ได้ดี ระยะห่าง

การอาร์คควรจะรักษาให้ส่ำเสมอและน้อยที่สุดเท่าที่จะเชื่อมได้

3.ความชื้น สนิม และน้ำมัน ควรจะกำจัดออกจากชิ้นงานเชื่อมให้หมดก่อน เชื่อมเพื่อ

ป้องกันการเกิดรอยร้าว และ Blowholes