ผงประสานเงิน HARRIS
Name :
ผงประสานเงิน HARRIS
Size/Model :
Packing :
1 ลัง = 24 กป.
Unit :
กระป๋อง
Detail :
ใช้กับลวดเชื่อมประสานเงินทุกชนิด