สายเชื่อมไฟฟ้า UMEGA (PVC) WC-PB Series
Name :
สายเชื่อมไฟฟ้า UMEGA (PVC) WC-PB Series
Size/Model :
WC-35PB/50PB/70PB
Packing :
Unit :
Detail :