คอปเปอร์ 20SMA ออกเกลียวนอก 1/4
Name :
คอปเปอร์ 20SMA ออกเกลียวนอก 1/4
Size/Model :
Packing :
Unit :
Detail :