กล่องคอลัมน์ ครอบท่อแนวดิ่ง 3"x1"
Name :
กล่องคอลัมน์ ครอบท่อแนวดิ่ง 3"x1"
Size/Model :
3"x1"
Packing :
1 เส้น = 6.4 ม.
Unit :
ม.
Detail :
กล่องสำหรับปิดครอบท่อแก๊สทางการแพทย์ มีฝาปิด/เปิดให้สามารถเข้าไปตรวจเช็คได้