UMEGA ถังบรรจุแก๊สไฮโดรเจน
Name :
UMEGA ถังบรรจุแก๊สไฮโดรเจน
Size/Model :
6.0/7.0 CBM
Packing :
Unit :
ท่อ
Detail :
  • ไฮโครเจนพบในชั้นบรรยากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไฮโครเจนเป็นแก๊สที่ไม่มีสี ติดไฟได้ง่าย เป็นแก๊สที่มีน้ำหนักเบาที่สุด และสามารถทำปฏิกริยากับสารเคมีอื่นๆ ได้ง่าย
  • การนำไปใช้งาน ไฮ โครเจนถูกใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตแอมโมเนียและเมทานอลเป็นหลัก มีการนำไฮโครเจนไปใช้สำหรับกระบวนการไฮโดรจีเนชั่น เพื่อสกัดน้ำมันประกอบด้วยอาหารอีกด้วย ในอุตสาหกรรมงานเชื่อม ตัดพลาสมา หรือการเชื่อมแสตนเลส แบบ GMAW และ GTAW มักจะใช้ไฮโครเจนผสมกับแก๊สชนิดอื่น เช่น อาร์กอน เพื่อเป็นแก๊สปกคลุม
  • ข้อควรรู้ ไฮโครเจนสามารถติดไฟได้ง่าย ควรเก็บให้ห่างจากประกายไฟ