UMEGA ถังบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (อุตสาหกรรม)
Name :
UMEGA ถังบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (อุตสาหกรรม)
Size/Model :
2/4/6/9/20/25 KG
Packing :
Unit :
ถัง
Detail :
สำหรับบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับงานอุตสาหกรรม, หัววาล์วตามมาตรฐาน CGA320