ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า NICHIA NS-308L
Name :
ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า NICHIA NS-308L
Size/Model :
2.0/ 2.6/ 3.2/ 4.0 มม.
Packing :
1 ห่อ = 5 กก. / 1 ลัง = 20 กก.
Unit :
กก.
Detail :

คุณสมบัติของลวดเชื่อม

NS 308L เป้นลวดเชื่อมสแตนเลสประเภท ไลม์-ไททาเนีย ซึ่งเนื้อโลหะเชื่อมออสเตนไนติก

มีส่วนผสมของ 19%Cr-9%Ni และปริมารคาร์บอนต่ำ จึงมีความสามารถต้านทานความร้อน

ต้านทานการแตกร้าวและต้านทานการสึกกร่อนได้ดีกว่าลวดเชื่อมสแตนเลสชนิด NS308

ธรรมดา

ข้อแนะนำการใช้งาน

1.เลือกกระแสเชื่อมที่เหมาะสมกับขนาดลวดที่ใช้

2.ควรอบลวดเชื่อมก่อนใช้ที่อุณหภูมิ 150 - 250C เป็นเวลา 30-60 นาที

3.ให้ระยะเชื่อม ห่างน้อยที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และสายลวดฯ ไม่เกิน 2.5 เท่าของแกนลวด

4.ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าสูงหรือต่ำจากระบุในตาราง