ชุดแผง GAS ALARM GENTEC GAP-2G
Name :
ชุดแผง GAS ALARM GENTEC GAP-2G
Size/Model :
Packing :
Unit :
Detail :
ชุดแผง GAS ALARM GENTEC GAP-2G สำหรับเช็คปริมาณแก๊สจำนวน 2 ด้าน เมื่อมีการใช้งานไฟสีเขียวจะสว่างขึ้นและเมื่อแรงดันในถังลดลงจนถึงค่าที่เรากำหนดไว้ จะมีสัญญาณเตือนว่าแรงดันในถังใกล้จะหมด สามารถตั้งเตือนขั้นต่ำที่แรงดัน 150 PSI 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line

@USGWELDINGCENTER