UMEGA ชุดฮีเลี่ยมบอลลูน UGAS รุ่น HE-1.5Q
Name :
UMEGA ชุดฮีเลี่ยมบอลลูน UGAS รุ่น HE-1.5Q
Size/Model :
1.5Q
Packing :
1
Unit :
ชุด
Detail :
ชุด HELIUM ขนาด 10 ลิตร เป็นชุดที่ประกอบขึ้นมาให้พร้อมใช้งานเป็นชุดสนามที่มาพร้อมกับรถเข็นทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

ใช้สำหรับเติมลูกโป่ง