แกนต่อระหว่างสายออกซิเจน (พลาสติก)
Name :
แกนต่อระหว่างสายออกซิเจน (พลาสติก)
Size/Model :
Packing :
1
Unit :
อัน
Detail :
  • ใช้ต่อสายออกซิเจน เพื่อเพิ่มความยาวของสาย