ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE LH-2000
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE LH-2000
Size/Model :
2.6/ 3.2/ 4.0/ 5.0มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก.
Unit :
ลัง
Detail :
ลวดเชื่อม LH-2000 เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรง
ดึงสูงระดับ 490 นิวตั/มม2 ในงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อมรองพื้นก่อน
พอกผิวแข็งเพื่อป้องกันการแตกร้าวในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล LH-2000
เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย
ในการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 N/mm2 ในทุกท่า
เชื่อมที่มีความแข็งแรงสูง, ต้านทานการแตกร้าวได้ดีเยี่ยม, นอกจากนั้นยังให้การ
อาร์คที่นิ่งเรียบ, เคาะแสล็กง่าย และเกล็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม บ่อหลอม
ละลายจะมีความเหลวพอเหมาะ ทำให้สะดวกในการควบคุมขนาด และรูปร่างของ
รอยเชื่อม