ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE LB-52
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE LB-52
Size/Model :
2.6/ 3.2/ 4.0/ 5.0 มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก.
Unit :
ลัง
Detail :
LB-52 เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 N/mm2
ในงานสร้างเรือ, สะพาน, อาคาร และภาชนะความดัน ลวดเชื่อม LB-52
เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไอโดรเจนต่ำที่ถูกนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย
ในการเชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูงระดับ 490 N/mm2 ในทุกท่าเชื่อม LB-52 ให้
รอยเชื่อมที่ต้านทานการแตกร้าว, มีคุณสมบัติทางกล และสามารถผ่านการ
ตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ได้ดีเยียม นอกจากนั้น LB-52 ยังให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ
เคาะแสล็กง่าย และเกร็ดรอยเชื่อมสม่ำเสมอสวยงาม