ข่าวสารและกิจกรรม
THE GRAND METALEX 2016 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมชั้นนำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งกลุ่มบริษัทอุดมสวัสดิ์ได้ร่วมออกงาน และในปีนี้ยังคงได้รับกระแสการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าเยี่ยมชมสินค้าอย่างต่อเนื่อง