ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่มบริษัท อุดมสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2018 เปิดโลก กับ นวัตกรรม เทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 2 - 5 สิงหาคม 2561