ข่าวสารและกิจกรรม
INTER CARE ASIA 2017 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  6-8 กรกฏาคม 2560 ณ Hall 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งกลุ่มบริษัทอุดมสวัสดิ์ได้รับเกียรติร่วมออกคูหาภายใต้พาวิลเลียนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมชมภายในงาน และให้ความสนใจกับสินค้าของบริษัทเป็นจำนวนมาก