ข่าวสารและกิจกรรม
 METALEX 2015 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมชั้นนำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกลุ่มบริษัทอุดมสวัสดิ์ได้ร่วมออกงาน โดยมีผู้เข้าชมงานไปเยี่ยมเยียนสินค้าต่างๆ ของบริษัทมากมาย