กลุ่มบริษัทอุดมสวัสดิ์

บริษัท อุดมสวัสดิ์ จำกัด

1535,1537,1539 ถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: +66 2214-0066, +66 2214-3643, +66 2215-9883
แฟกซ์: +66 2611-6127
อีเมล์: udm@udomsawat.com

บริษัท อุดมสวัสดิ์ เวลดิ้ง แอนด์ แก๊ส จำกัด

884, 884/1-2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์: +66 2894 7494-5, +66 2024 9494-5
แฟกซ์: +66 2894 7724
อีเมล์: uswg@udomsawat.com

บริษัท ยู เอส โอ จำกัด

235 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: +66 2803 1800-1
แฟกซ์: +66 2803 1802
อีเมล์: uso@udomsawat.com

บริษัท เอส ทู (ประเทศไทย) จำกัด

235 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์: +66 2803-1800-1
แฟกซ์: +66 2803-1802
อีเมล์: s2@udomsawat.com