ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 2 อัตรา

1.  ตำแหน่ง OFFICE SALE AND SALE SUPPORT

คุณสมบัติ
ปริญญาตรีทุุกสาขา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับงานขายหน้าร้าน การขายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ลูกค้า ทั้งลูกค้าประจำและลูกค้าขาจร และงานสนับสนุนการขายของพนักงานขายทั้งหมด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เอส ทู (ประเทศไทย) จำกัด   Tel. : 02-803-1800-1

2.  ตำแหน่ง IT SUPPORT

คุณสมบัติ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, สื่อสาร, IT, Eletronics

หน้าที่ความรับผิดชอบ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุน รวมทั้งงานที่เกี่ยวกข้องกับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานอื่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บริษัท เอส ทู (ประเทศไทย) จำกัด  Tel. : 02-803-1800-1

ฟอร์มสมัครงาน