สินค้าแนะนำ
ข่าวสารและกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลเริ่มประกาศผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทางคณะผู้จัดงาน Medlab Asia & Asia Health 2020 ที่จะจัดงานขึ้นในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้บริการเป็นหลัก ทั้งผู้ร่วมแสดงสินค้า ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน รวมไปถึงผู้รับเหมาที่เข้ามาในพื้นที่ของการจัดงาน ทางผู้จัดงานจึงได้มีมาตรการระเบียบการปฏิบัติการจัดงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์