อุปกรณ์แก๊ส
เกร์แก๊ส CO2 มีคุณสมบัติเหมือนกับรุ่น 101-25FL แต่ปรับเปลี่ยนโฟลว์มิเตอร์เป็นหน้าปัทเกร์ แ..
เกร์แก๊ส CO2 MEGA ฮีทเตอร์ในตัว ตัวเรือนทำจากทองเหลืองและชุโครเมียม มีอุปกรณ์ควบคุมความร้อ..
เกร์แก๊ส CO2 MORRIS CRF-198 ฮีทเตอร์ในตัว ตัวเรือนทำจากทองเหลืองและชุบโครเมียม มีอุปกรณ์เท..
เกร์แก๊สอากอน MEGA ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ต้องการวัดแรงดันในถังแก๊ส และปรับต..
เกร์แก๊สอากอน ออกแบบให้สามารถอ่านหน้าปัทได้ง่ายด้วย 2 หน่วยวัด BAR / PSI มาพร้อม Flowmeter..
คุณสมบัติเหมือนกับรุ่น 101-FL แต่ปรับเปลี่ยนจากโฟลว์มิเตอร์เป็นหน้าปัท แสดงอัตราการไหลในหน..
หัวเผาแก๊ส KOVEA KT-2511 ใช้งานง่าย มีระบบป้องกันแก๊สเหลวไหลย้อน สามารถให้ความร้อนได้สูงกว..
เกร์แก๊ส CO2 MORRIS CRF-220 ฮีทเตอร์ในตัว ตัวเรือนทำจากทองเหลืองและชุบโครเมียม มีอุปกรณ์เท..
เกร์แก๊สอากอน MORRIS 96-15M-AR ใช้ได้ดีกับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการวัดแรงวันในถังแก๊สอย่างละ..