อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด
TIG TORCH SWITCH เป็นสวิทซ์ควบคุมการทำงานของหัวเชื่อมอากอน..
LONG BACK CAP หรือ หาปลายาว เป็นตัวครอบเข็มทังสเตนในส่วนปลาย..
SHORT BACK CAP หรือ หาปลาสั้น เป็นตัวครอบเข็มทังสเตนในส่วนปลาย..
รุ่น Air cooled และชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน..
กระแสไฟฟ้า 145A/220V, 300A/220หรือ380V, 500A/220หรือ380Vเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ออกแบบเพื่องานเ..