อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด
Liner เป็นสายส่งลวดเชื่อมโดยตัวสายเป็นเหล็ก ..
Liner เป็น Teflon เหมาะสำหรับลวดเชื่อมอลูมิเนียมเนื่องจากลวดเชื่อมอ่อนตัวกว่าลวดเหล็กธรรมด..
COLLET หรือ สลิปใน เป็นตัวจับเข็มทังสเตน ทำมาจากทองแดง ทนความร้อนขณะเชื่อมได้ดี ..
COLLET BODY หรือ สลิปนอก เป็นตัวล็อคตัวจับเข็มทังสเตน ทำมาจากทองแดง ทนความร้อนขณะเชื่อมได้..
เป็นตัวล็อคตัวจับเข็มทังสเตนแบบ Gas Lens..
ALUMINA CUP ทำมาจากเซรามิก เป็นตัวกำหนดและควบคุมแก๊สให้ปกคลุมชิ้นงาน..
ALUMINA CUP ทำมาจากเซรามิก เป็นตัวกำหนดและควบคุมแก๊สให้ปกคลุมชิ้นงาน ..
ALUMINA CUP แบบ Gas Lens ทำมาจากเซรามิก เป็นตัวกำหนดและควบคุมแก๊สให้ปกคลุมชิ้นงาน ..