ลวดเชื่อม
เหมาะสำหรับเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน หรือเหล็กแรงดึงสูง 490 N/mm2 ในอุตสาหกรรมรถยนต์, งานท่..
MIG-70S เป็นลวดเหล็กไส้ตัน (Solid Wire) ใช้ในกระบวนการ MIG (GMAW)..
MG-51T เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อชนและต่อฉากในงานโครงสร้าง ต่างๆ เช่น โครงสร้างรถยนต์ และเคร..
MIG-80S สำหรับการเชื่อมต่อชนเหล็กแรงดึงสูง 590 N/mm2 ในงานเครื่องจักรก่อสร้าง, งานโครงสร้..
MIG-110S เป็นลวดเชื่อมไส้ตัน สำหรับกระบวนการเชื่อม MIG/MAG โดยใช้แก๊ส Ar + 2%O2 ปกคลุม สาม..
MFX-308LT1 เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะสแตนเลสเกรด AISI301, 302, 304 และ 304L ให้การเชื่อมที..
NS-309L ใช้เชื่อมเหล็กสแตนเลสเกรดคาร์บอนต่ำชนิด AISI309S และเหมาะสำหรับเชื่อมต่อเหล็กสแต..
ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส YAWATA 309L-16 ใช้เชื่อมเหล็กสแตนเลส สำสำหรับงานปิโตรเลียม อุตสาหกร..
TIG-309LSI สำหรับเชื่อมโลหะต่างชนิดหรือเชื่อมต่อสแตนเลส กับเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าเจือต่ำ..