อุปกรณ์แก๊ส
ใช้กับชุดเผา LPG MORRIS HE-505 ..
กันย้อนด้าม MEGA 188 Series สำหรับป้องกันไฟและแก๊สไหลย้อนกลับ สำหรับติดตั้งที่ด้าม ..
เกร์แก๊ส CO2 MEGA ออกแบบให้สามารถอ่านหน้าปัดได้ง่ายด้วย 2 หน่วยวัด BAR / PSI มาพร้อม Flowm..