อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์
K3BPH เป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 3ลิตร/นาที ที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศ ในห้องสำหรับใช้งา..
เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา AMERWAY 15LPM รุ่น SX-1A ขนาด 17 ลิตร/นาที การออกแบบที่พิเศษสามารถด..
เครื่องดูดเสมหะ ขนาด 40 ลิตร/นาที การออกแบบที่พิเศษสามารถดูดของเหลวเหนียวข้นเช่นเลือด น้ำ..
อุปกรณ์สำหรับใช้กับเครื่องพ่นยา..
เป็นตัวแปลงไฟสำหรับต่อไฟใช้เครื่องผลิตอ๊อกซิเจนพกพา 7F-1 (ใช้ในรถยนต์)..