อุปกรณ์แก๊ส
ใช้สำหรับงานที่ต้องการความร้อนสูง และสามารถปรับระดัวความแรงของเปลวไฟได้ด้วยด้ามกด ตัวท่อทอ..
เหมาะสำหรับใช้งานหนักกลางแจ้ง สำหรับงานที่ต้องการความร้อนสูง เช่น เผากำจัดวัชพืช ละลายน้ำแ..
ใช้สำหรับงานที่ต้องการความร้อนสูง เนื่องจากการเพิ่มของอ๊อกซิเย่นในเปลวไฟ..
ใช้สำหรับงานอุตสาหกกรรมการตัดเหล็ก,การอุ่นให้ความร้อน..
หัวตัดแก๊สแบบด้ามจับสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก สามารถตัดเหล็กได้หนาถึง 300 มม. หัวตัดออกแบบให..
สามารถใช้ได้ทั้ง งานเชื่อม และ งานตัด พร้อมลมหนูเชื่อม-ตัด ..
สามารถใช้ในงานเชื่อม งานตัด และงานเผา ..
หัวตัดแก๊สแบบด้ามจับสำหรับงานอุตสาหกรรมหนัก สามารถตัดเหล็กได้หนาถึง 300 มม. หัวตัดออกแบบให..
ลมหนูตัดแก๊ส สำหรับการเชื่อมตัดระบบแก๊สมีทั้งลมหนูตัด AC และ LPG ..