อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3913U-A-NT2 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ CHEMETRON เพื่อติด..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3913U-2-NT2 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ CHEMETRON เพื่อติด..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3914U-O-NT2ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURITAN-BENNETT เพื..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3914U-V-NT2 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ PURITAN-BENNETT เพ..
เกจ์หายใจระบบ CLICKFLOW เล็กกระทัดรัดมีน้ำหนักเบา จึงสะดวกแก่การพกพาใช้งาน รุ่นนี้มีเพิ่มก..
ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ CHEMETRON แบบติดผนังพร้อมกรอบ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกปิดระ..
ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ CHEMETRON แบบติดผนังพร้อมกรอบ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกปิดระ..
ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ CHEMETRON แบบติดผนังพร้อมกรอบ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกปิดระ..
ชุดจ่ายก๊าซออกซิเจนทางการแพทย์ PURITAN-BANNETT แบบติดผนังพร้อมกรอบ ได้รับการออกแบบมาเพื่อป..