ลวดเชื่อม
เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน 200 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางรูใส่แกนขับลวด 50 มม. การใช้งาน สำหรับเชื่..
ส่วนผสมของโลหะเงินที่มากขึ้นจะทำให้แนวเชื่อมทนต่อความร้อนได้ดีขึ้น, มีอายุการใช้งาน และมีค..
ส่วนผสมของโลหะเงินที่มากขึ้นจะทำให้แนวเชื่อมทนต่อความร้อนได้ดีขึ้น มีอายุการใช้งานและมีควา..
NiA มีคุณสมบัติในการไหลที่ดี รอยเชื่อมเรียบ ผิวหน้ารอยเชื่อมสะอาด NiA ใช้อุณหภูมิในการหลอ..
สามารถใช้เชื่อมต่อโลหะนอกกลุ่มเหล็ก หรือโลหะต่างชนิดได้..
ลวดเชื่อมอลูมิเนียม เกรด 1100 สำหรับเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ด้วยเครื่องเชื่อมเลเซอร์..