อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์
Zone valve box ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปกปิดการติดตั้งระบบวาล์วและท่อจ่ายก๊าซภายในโรงพยาบ..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3111-OXY-HB4 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHME..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3111-VAC-HB5 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHME..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3111-AIR-HB4ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMED..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3111-N2O-HB4 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHME..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3911U-O-HB4 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMEDA เพื่อติดตั้..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3911U-V-HB5 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMEDA เพื่อติดตั้..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3911U-A-HB4 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMEDA เพื่อติดตั้..
Coupler ทางการแพทย์รุ่น 3911U-2-HB4 ใช้สำหรับเป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHMEDA เพื่อติดตั้..