อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์
ชุดออกซิเจนหายใจแบบมีรถเข็น เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย ภายในชุดประกอบด้วยท่อออกซิเจ..
ชุดออกซิเจนหายใจแบบมีรถเข็น เพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย ภายในชุดประกอบด้วยท่อออกซิเจ..
Zone valve box ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปกปิดการติดตั้งระบบวาล์วและท่อจ่ายก๊าซภายในโรงพยาบ..
Zone valve box ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปกปิดการติดตั้งระบบวาล์วและท่อจ่ายก๊าซภายในโรงพยาบ..
Zone valve box ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปกปิดการติดตั้งระบบวาล์วและท่อจ่ายก๊าซภายในโรงพยาบ..
Zone valve box ได้รับการออกแบบมาเพื่อการปกปิดการติดตั้งระบบวาล์วและท่อจ่ายก๊าซภายในโรงพยาบ..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3111-OXY-HB4 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHME..
Adapter ทางการแพทย์รุ่น 3111-VAC-HB5 ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่างช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ OHME..