อุปกรณ์แก๊ส
กันย้อนด้าม HMP 288 Series สำหรับป้องกันไฟและแก๊สไหลย้อนกลับ สำหรับติดตั้งที่ Regulator..
กันย้อนเกร์ MORRIS 288 Series สำหรับป้องกันไฟและแก๊สไหลย้อนกลับ สำหรับติดตั้งที่ Regulator..
ตัวอุปกรณ์ทำจากทองเหลืองชุบนิกเกิ้ลเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและต้านทานการกัดก่อน มีโค้ดสีแยกระ..
กันย้อนเกจ์ MORRIS 688 Series สำหรับป้องกันไฟและก๊าซไหลย้อนกลับสำหรับติดตั้งที่ Regulator ..
กันย้อนเกจ์ MORRIS แบบ QUICK CONNECTOR QCRF สำหรับป้องกันไฟและก๊าซไหลย้อนกลับสำหรับติดตั้ง..