อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด
TORCH BODY WP-26V เป็นหัวเชื่อมอากอนเป็นที่นิยม..