อุปกรณ์แก๊สทางการแพทย์
หน้ากาก+สายหายใจ (รุ่นครอบจมูก) (สำหรับเด็ก) 2 ม...
หน้ากาก+สายหายใจ (รุ่นมีกระบอกพ่นยา) (สำหรับผู้ใหญ่) 2 ม. ..
หน้ากาก+สายหายใจทางคอ (สำหรับเด็ก) 2 ม...
หน้ากาก+สายหายใจ (รุ่นมีกระบอกพ่นยา) (สำหรับเด็ก) 2 ม...
สายหายใจซิลิโคนยาว 1.8 เมตร ให้สำหรับเครื่องเป่าความดันลมเพื่อขยายทางเดินหายใจ (CPAP)..
ถ้วยน้ำให้ความชื้นรุ่น GENTEC 7100R ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่แข็งแรงและทนทาน มีวาล์วระบ..
Adapter ก๊าซทางการแพทย์ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์..
Adapter ก๊าซทางการแพทย์ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์..