สินค้าแนะนำ
TIG-309LSI สำหรับเชื่อมโลหะต่างชนิดหรือเชื่อมต่อสแตนเลส กับเหล็กกล้าหรือเหล็กกล้าเจือต่ำ..
195M ใช้สำหรับท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์..
เครื่องผลิตอ๊ออกซิเจน แบบพกพา สามารถติดตั้งได้ทั้งที่บ้าน หรือ แม้กระทั้งในรถยนต์..
7F-3 เป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศ ในห้องสำหรับใช้งานที่บ้าน..
MINI 02 : AMERWAY เป็นชุดหายใจ ขนาด 0.3 ลบ.ม. มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบาเพียง 3 กก. ..
ชุดหายใจออกซิเจนแบบพกพา ขนาดท่อบรรจุ 0.6 ลบ.ม. อุปกรณ์ภายในชุด ประกอบจากวัสดุที่มีคุณสมบั..
ใช้สำหรับท่ออ๊อกซิเจนทางการแพทย์..
เกร์แก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ MORRIS 106RM-15LM-N2O สำหรับท่อออกซิเจนการแพทย์ ที่ออกแบบอย่างพิธ..
ภายในชุดประกอบด้วยท่อออกซิเจนพร้อมแก๊ส เกร์หายใจ มาตรฐานสูง ..