ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE RB-26
Name :
ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE RB-26
Size/Model :
2.6/3.2/4.0/5.0 มม.
Packing :
1 ลัง = 20 กก.
Unit :
ลัง
Detail :

 KOBE RB-26 เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบาง และงานโครงสร้างบาง ๆ

งานสร้างเรือ, รถไฟ และยานยนต์ นอกจากนี้ RB-26 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิด

ไตตาเนียสูงซึ่งสามารถเชื่อมในท่าตั้ง-ลากลงได้ ให้การอาร์คที่นิ่งเรียบ สะเก็ดไฟ

เชื่อมน้อย ทำให้ผิวรอยเชื่อมมีความเรียบสวยงามเป็นมันวาว