อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด
หัวเชื่อม MIG ที่ลวดเชื่อมติดตั้งอยู่บนปืนเชื่อมโดยตรง (SPOOL-GUN)..