เครื่องมือการแพทย์
เกร์หายใจระบบ Clickflow AMERWAY CFR-15L-540 เล็กระทัดรัด มีน้ำหนักเบา จึงสะดวกแก่การพกพาใ..
Integrated Valve Regulator ที่จะรวมถังบรรจุก๊าซ วาล์ว อุปกรณ์ควบคุมความดันและมือจับให้เป็น..
7F-10 เป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้องสำหรับใช้งานที่บ้าน..
วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้เป็นชุดให้ออกซิเจนระบบปิดพร้อมหัวต่อทำให้เกิดความชื้นกับผู้ป..
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เป็นชุดให้ออกซิเจนระบบปิด ทำให้เกิดความชื้นกับผู้ป่วยที่ต้องการออก..
อุปกรณ์เช็คความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด แบบสวมข้อมือและหนีบนิ้ว..
อุปกรณ์เช็คความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด แบบหนีบนิ้ว..
ทำาหน้าที่ลดแรงดันออกซิเจนในถังออกซิเจนจากระดับสูงให้เป็นแรงดันต่ํา มีตัวปรับเลือกอัตรากา..