วัสดุและอุปกรณ์เสริม
ใช้สำหรับการตรวจสอบแก๊สรั่ว ที่สามารถใช้ได้ทั้งการตรวจสอบตามรอยต่อท่อ ระบบปรับอากาศ หรือแม..
แผ่นตัดบางพิเศษ สำหรับตัดเหล็ก&สแตนเลส..