วัสดุและอุปกรณ์เสริม
สำหรับป้องกันสนิมของผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้าง ใช้เป็นรองพื้นที่สามารถทำการเชื่อมได้ของวัส..
ใช้สำหรับการตรวจสอบแก๊สรั่ว ที่สามารถใช้ได้ทั้งการตรวจสอบตามรอยต่อท่อ ระบบปรับอากาศ หรือแม..