เครื่องมือการแพทย์
Adapter ก๊าซทางการแพทย์ถูกใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับช่องจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ทำจากท..
โฟลว์มิเตอร์แบบคลิก ใช้ต่อกับระบบไปป์ไลน์ สามารถปรับอัตราการไหลระหว่าง 0-15 LPM..
GM-100 Master Alarm ที่แสดงผลข้อมูลของก๊าซทางการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วบนจอ TFT LCD ขนาด 10” ..
อุปกรณ์สำหรับควบคุมแรงดูดในการดูดเสมหะ..
สำหรับควบคุมแก๊สหลายประเภทที่จุดเดียว..