อุปกรณ์การเชื่อมและการตัด
ALUMINA CUP ทำมาจากเซรามิก เป็นตัวกำหนดและควบคุมแก๊สให้ปกคลุมชิ้นงาน..
ALUMINA CUP ทำมาจากเซรามิก เป็นตัวกำหนดและควบคุมแก๊สให้ปกคลุมชิ้นงาน ..
TIG TORCH SWITCH เป็นสวิทซ์ควบคุมการทำงานของหัวเชื่อมอากอน..
LONG BACK CAP หรือ หาปลายาว เป็นตัวครอบเข็มทังสเตนในส่วนปลาย..