เครื่องมือการแพทย์
เครื่องพ่นยาแบบพกพารุ่น PY-001 ที่ใช้เทคโนโลยีแบบ MESH ที่ใช้การพ่นละอองยาที่เล็กที่สุด..
Area Alarm ผลิตตามมาตรฐาน CE และ NFPA 99 ออกแบบให้รองรับสัญญาณอินพุตที่หลากหลาย ใช้สำหรับก..
Area Alarm ผลิตตามมาตรฐาน CE และ NFPA 99 ออกแบบให้รองรับสัญญาณอินพุตที่หลากหลาย ใช้สำหรับก..
Area Alarm ผลิตตามมาตรฐาน CE และ NFPA 99 ออกแบบให้รองรับสัญญาณอินพุตที่หลากหลาย ใช้สำหรับก..
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม..
Adapter สำหรับต่อสายก๊าซทางการแพทย์ สำหรับใช้กับส่วนกลางของจุดกระจายก๊าซในโรงพยาบาล ห้องผ่..
7F-5 เป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศ ในห้องสำหรับใช้งานที่บ้าน..