เครื่องมือการแพทย์
เป็นตัวแปลงไฟสำหรับต่อไฟใช้เครื่องผลิตอ๊อกซิเจนพกพา 7F-1 (ใช้ในรถยนต์)..
เกร์แก๊สไนตรัสอ๊อกไซด์ MORRIS 106RM-15LM-N2O สำหรับท่อออกซิเจนการแพทย์ ที่ออกแบบอย่างพิธ..
สายก๊าซทางการแพทย์พร้อมหัวต่อ ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับส่วนกลางของจุดกระจายก๊าซในโรงพยา..
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม Console...
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม..
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม..