อุปกรณ์ลิควิด
ปั๊มสำหรับถังบรรจุไนโตรเจนเหลวแบบใช้มือบีบ ที่มีการสูญเสียจากการระเหยน้อย ..