เครื่องมือการแพทย์
สายแก๊สทางการแพทย์ พร้อมหัวต่อ แยกสีตามแต่ละชนิดแก๊ส..
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม Console...
หัวต่ออุปกรณ์การแพทย์ เข้าสู่แผงควบคุม..
7F-8 เป็นเครื่องผลิตออกซิเจน ที่แยกออกซิเจนออกจากอากาศในห้องสำหรับใช้งานที่บ้าน..
เครื่องดูดเสมหะ AMERWAY 7E-A การออกแบบที่พิเศษสามารถดูดของเหลวเหนียวข้นเช่นเลือด น้ำมูก แล..